Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

www.agnieszkawalczak.pl

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania w ramach
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych
technologii w ramach strony internetowej www.agnieszkawalczak.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem strony www.agnieszkawalczak.pl i administratorem danych osobowych
(ADO) jest STUDIO URODY AGNIESZKA WALCZAK-SZAFRAŃSKA z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Stanisława Strugarka 2/2, 60-686 Poznań, NIP: 766-179-27-92, REGON:
300880262, adres poczty elektronicznej: studio@agnieszkawalczak.pl dalej
„Administrator/Operator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Użytkownikiem strony jest każdy podmiot, który korzysta ze strony.
3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.agnieszkawalczak.pl
4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:

• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
• Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl.
funkcjonującego pod adresem https://home.pl/

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Dane w formularzach na stronie nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż
za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są wykorzystywane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego lub przeprowadzenia
procesu rekrutacji.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
realizującym niektóre usługi w imieniu Operatora Strony.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Strona korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Strony.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej operatora.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony mogą być
również wykorzystywane przez Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony.
7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• statystycznych
• marketingowych
• zapewnienie prawidłowego działania Strony.

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych
usług.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną.
4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:

• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (refer link) –
w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o adresie IP.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane
do:

• kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
• celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy
na stronie internetowej www.agnieszkawalczak.pl
• celów marketingowych
• aplikowania na ofertę pracy

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

• Imię i nazwisko,
• Adres e-mail,
• Numer telefonu,
• Inne

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane
eksploatacyjne):

• Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
• Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
• Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędna do świadczenia
przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą
być przekazywane Twoje dane, są to m.in. podmioty zapewniające usługi
marketingowe.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie
za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
4. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Operatorowi Strony za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie.
5. Operator Strony gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z danej usługi.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy danych osobowych
„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony
cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 10 maja 2018 r.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ OPERATORA
STRONY DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
1. Prawo do cofnięcia zgody
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo dostępu do danych
6. Prawo do sprostowania danych
7. Prawo do przenoszenia danych
8. Prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz,
że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy
RODO zostały naruszone

W przypadku woli uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych
zapraszamy do kontaktu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• przez e-mail: studio@agnieszkawalczak.pl
• telefonicznie: (+48) 516 024 516